OUTPUT


Scholierenproject

In 2014 werden door CHILD op totaal 137 scholen 397 leerlingen ondersteund. Hiervan volgden 142 lager onderwijs (klas 1-7) en 255 middelbaar onderwijs (Klas I-IV). In 2015 werden 100 nieuwe lagere school leerlingen en 20 nieuwe middelbare scholieren in ons programma opgenomen, gedeeltelijk om het verloop van afgestudeerde middelbare scholieren op te vangen. In de loop van 2015 kwam het totale aantal door CHILD ondersteunde leerlingen op 491 waarvan 235 op 51 lagere scholen en 256 op 78 middelbare scholen. Begin 2016 liggen de aantallen leerlingen weer een stuk lager door uitstroom van 130 (!) leerlingen aan het einde van het schooljaar 2015, met het voltooien van lager (klas 7) of vierjarig middelbaar onderwijs (Klas IV). Omdat wij de nieuwe leerlingen gelijkmatig over klassen willen verdelen, lukt het ons niet geheel het aantal schoolverlaters te compenseren. In 2016 ondersteunden wij totaal 412 leerlingen; 183 op 57 lagere scholen (Klas 1-7), 209 op 83 middelbare scholen (Klas I-IV) en 20 doorstromers naar Klas V-VI ("A-level') of een technical college. In 2017 ondersteunden wij in totaal 489 scholieren waarvan 314 lagere school leerlingen op 49 scholen, 155 middelbare scholieren op 44 scholen en 20 studenten op een 2-jarige vervolgopleiding (‘advanced students’) op 13 scholen.


Behandeling van kinderkanker

In samenwerking met de Stichting KCMC Nederland werd in 2013 het CHILD.onco project gestart, dat beoogt de kinderafdeling van het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) te Moshi in de zorg voor kinderen met de meest voorkomende behandelbare tumoren te ondersteunen met het beschikbaar maken van medicatie (intraveneuze cytostatica) die niet regulier beschikbaar is en daarnaast de scholing van een gespecialiseerde kinderoncologieverpleegkundige te realiseren. Met steun van SIMAVI/Netherlands Foundation for International Child Health (NFICH) werd dit project op 31-12-2016 afgerond. 


Bedden St Joseph Hospital Moshi

Vijf jaar geleden, in 2013 werd de noodzakelijke vernieuwing van 50 kinderbedden in het St. Joseph Hospital in Moshi  in samenwerking met Henk Stokking, lid van het CHILD bestuur, en zijn verpleegkundige dochter Femke gerealiseerd. Het ziekenhuis behandelt arme kinderen gratis. Via CHILD kon toen een daarvoor geoormerkt bedrag van 5000 euro worden overhandigd. Ook in 2018 blijft de behandeling van armlastige kinderen gratis.