OUTPUT


Scholierenproject

Omdat wij de nieuwe leerlingen gelijkmatig over klassen willen verdelen, lukt het ons niet helemaal het aantal schoolverlaters te compenseren. Totaal ondersteunen wij in 2018: 260 kinderen in het lager onderwijs (Standard 1-7), 155 scholieren in het middelbaar onderwijs (Form I-IV)  en 16 ‘advanced students’ (Form V-VI, Advanced-level). Het behalen van A-level geeft toegang tot hoger onderwijs en universiteit. Hiervoor zijn inmiddels uit de 16 advanced students 5 talentvolle studenten geselecteerd, die ieder gedurende 5 jaar jaarlijks € 400,-. aan ondersteuning gaan ontvangen. Dit komt bovenop het reguliere government loan dat voor hoger en universitair onderwijs vereist is. De CHILD beurs werd mogelijk dankzij steun van een particuliere stichting. 

 

Behandeling van kinderkanker

In samenwerking met de Stichting KCMC Nederland werd in 2013 het CHILD.onco project gestart, dat beoogt de kinderafdeling van het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) te Moshi in de zorg voor kinderen met de meest voorkomende behandelbare tumoren te ondersteunen met het beschikbaar maken van medicatie (intraveneuze cytostatica) die niet regulier beschikbaar is en daarnaast de scholing van een gespecialiseerde kinderoncologieverpleegkundige te realiseren. Met steun van SIMAVI/Netherlands Foundation for International Child Health (NFICH) werd dit project op 31-12-2016 afgerond. 


Bedden St Joseph Hospital Moshi

Vijf jaar geleden, in 2013 werd de noodzakelijke vernieuwing van 50 kinderbedden in het St. Joseph Hospital in Moshi  in samenwerking met Henk Stokking, lid van het CHILD bestuur, en zijn verpleegkundige dochter Femke gerealiseerd. Het ziekenhuis behandelt arme kinderen gratis. Via CHILD kon toen een daarvoor geoormerkt bedrag van 5000 euro worden overhandigd. Ook in 2018 blijft de behandeling van armlastige kinderen gratis.