CHILD studiebeurs voor studie aan hoger onderwijs

10-12-2018 - In oktober 2018 heeft de verantwoordelijke staf van Multiflower, onze uitvoerende partner in Arusha, uit van de door CHILD ondersteunde ‘Advanced students’ die alle het A-level behaalden, er 5 geselecteerd. Deze ontvangen gedurende 5 jaar een jaarlijkse beurs van € 400. Selectie geschiedde op basis van examenresultaten en schoolprestaties. De studenten zijn inmiddels begonnen met hun studie aan hoger onderwijs of universiteit. 

Deze beurs werd mogelijk gemaakt door steun van een particuliere stichting (zie Nieuws van 19-02-2018)