Door CHILD ondersteunde middelbare scholieren doen het goed

20-11-2015 - Op verzoek van CHILDeducationKilimanjaro werden in 2015 door de leerkrachten van de scholen uit de rapporten van het afgelopen schooljaar de leerprestaties en mate van absentie van door CHILD ondersteunde OVC-leerlingen gerapporteerd. Dit betrof een pilotstudie onder 104 leerlingen (F/M = 57%/43%). Er werd o.a. gekeken naar de ‘ranking’ van een leerling in vergelijking met klasgenoten en de mate van afwezigheid, ‘attendance’. In beide categorieën scoorden ‘onze’ middelbare scholieren beter. Terwijl les- en schoolverzuim een bekend probleem op middelbare scholen is, behoorde respectievelijk 28% en 52% van de OVC-leerlingen in de categorie A (‘very good’) en B (‘good’). Er was geen verschil tussen meisjes en jongens.