Tanzania ontwikkelt zich maar blijft arm

10-06-2015 - Tanzania blijft politiek en ethnisch stabiel. Berichten vanuit Noord Tanzania (Kilimanjaro en Arusha regio's) geven een positief beeld: nu overal bereikbare scholen, wegen aanzienlijk verbeterd, huizen beter. Wel geldt dat laatste vooral voor de middenklasse en rijkere groep. Een gemiddelde groei van het nationaal inkomen zegt in menselijke zin uiteraard te weinig als de verdeling van het gezinsinkomen scheef is en schever wordt. Wat ontwikkeling gemeten aan de Human Development Index (HDI) betreft, scoort Tanzania slechts half zo goed als Nederland maar het verschil neemt wel langzaam af. In 2000 was de HDI voor Tanzania 0,3-0,4 en in 2010 met 0,4-0,5 weer iets hoger. De HDI geldt voor het hele land maar als we corrigeren voor ongelijkheid binnen de bevolking dan maakt dat in Nederland slechts 7% uit en in Tanzania 28%. De ongelijke verdeling slaat dus in het armere Tanzania ook nog eens harder toe. De Orphans en Vulnerable Children (OVC) waarop CHILD zich richt zitten in de hoek waar de meeste klappen vallen!