Doelstelling

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten.

Zij doet dit voornamelijk door de scholing van deze groep in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. 

Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.


Nieuws

Jaarlijkse kosten per leerling nemen iets toe

17-06-2017 -


Voorzitter bezoekt scholen in Tanzania

19-05-2017 -


CBF benoemt CHILD tot ERKEND GOED DOEL

11-10-2016 -


CHILD houdt de jaarlijkse schoolkosten per leerling op € 75

05-09-2016 -


Tanzania schaft schoolgeld voor middelbare school af

02-03-2016 -


 

Tanzania in Human Development Reports, UNDP 2015

16-12-2015 -


Volledig vernieuwde CHILD website in de lucht!

25-11-2015 - Gisteravond laat ging de nieuwe, door 'GAW ontwerp + communicatie' te Wageningen ontworpen, CHILD website de lucht in! Die vervangt daarmee de 'oude'. Wij feliciteren de ontwerpers met dit fraaie en overzichtelijke resultaat.


Door CHILD ondersteunde middelbare scholieren doen het goed

20-11-2015 - Op verzoek van CHILDeducationKilimanjaro werden in 2015 door de leerkrachten van de scholen uit de rapporten van het afgelopen schooljaar de leerprestaties en mate van absentie van door CHILD ondersteunde OVC-leerlingen gerapporteerd.